01 dec 2023 16:15

Fedasil: verlenging en uitbreiding interimarbeid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor de tweede verlenging en uitbreiding van interimarbeid in Fedasil goed.

Het gaat om een tweede verlenging en uitbreiding van interimarbeid buiten de contouren van het raamcontract van de FOD BOSA bij acute noden voor zes maanden. Ze is in werking getreden op 1 november 2023.

De huidige verlenging en uitbreiding heeft tot doel een continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, alsook vervangingen in geval van afwezigen op te vangen. Dit zal van toepassing zijn op de centra en de hoofdzetel van Fedasil. De uitbreiding betreft het voorstel om interimarbeid nu ook te gebruiken voor het opvangen van afwezigheden en ook toe te passen op de hoofdzetel van Fedasil.