17 mei 2024 20:12

Fedasil: verlenging gebruik van uitzendarbeid

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor akkoord met de verlenging van het gebruik van uitzendarbeid voor Fedasil.

Het betreft de verlenging van de mogelijkheid om beroep te doen op het raamcontract opgesteld door de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) inzake uitzendarbeid, en dit buiten de contouren zoals initieel voorzien voor Fedasil, teneinde de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

Het agentschap wenst hierbij een beroep te doen op een groter volume dan initieel voorzien, alsook gebruik te maken van alle loten van het raamcontract.

Het betreft een verlenging voor een periode van 1 jaar, van 1 mei 2024 tot en met 30 april 2025.