19 dec 2020 06:48

Fedasil: verlenging huurovereenkomst hoofdbestuur

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met de verlenging van de huurovereenkomst van het gebouw waarin het hoofdbestuur van Fedasil gevestigd is.

Het huurcontract voor het gebouw gelegen in de Kartuizerstraat 19-21, 1000 Brussel wordt voor een periode van drie jaar verlengd. Het contract gaat in op 1 oktober 2021 en loopt tot 30 september 2024.