30 aug 2019 17:03

Federaal aankoopbeleid 2019-2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès de nota over het federaal aankoopbeleid 2019-2020 goed.

Deze nota federaal aankoopbeleid 2019-2020 regelt de uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2017 over de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid, dat vier doelstellingen nastreeft:

 • de doeltreffendheid van de gezamenlijke federale aankoopvormen voor de overheidsopdrachten van diensten en leveringen verhogen
 • een efficiënt model van samenwerking tussen de bestaande overheidsdiensten implementeren op basis van een consensusmodel
 • de participatiegraad van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) aan de overheidsopdrachten verbeteren
 • het duurzame karakter van de overheidsopdrachten bevorderen

Vanuit deze doelstellingen bevat de nota Federaal Aankoopbeleid 2019-2020 een beschrijving van een te voeren federaal aankoopbeleid door de actieve deelnemers voor de periode 2019-2020. De federale overheid heeft nood aan een geïntegreerd en omvattend federaal aankoopbeleid. Dit impliceert concreet:

 1. de uitvoering van een smart aankoopbeleid:
  • consolideren van traject 1 – gemeenschappelijke aankopen
  • afbouwen van de blootstelling aan risicovolle contracten
  • bekomen van de beste aanschafvoorwaarden door het implementeren van het gebruik van contractclausules bij de levering van goederen en diensten
 2. de generatie van bijkomende aankoopwinsten:
  • goede aankooppraktijken toepassen en beheers- en beleidsnota’s over bepaalde aankoopcategorieën uitwerken
 3. de voering van een leverancierscoherent aankoopbeleid:
  • de inbedding verzekeren van duurzame aankopen, het innovatief aanbesteden en initiatieven nemen om de KMO-participatiegraad aan overheidsopdrachten voldoende adequaat te houden
  • verzekeren van de respectering van betalingstermijnen van facturen en de honorering van leveranciersprestaties en contractvoorwaarden door de leveranciers
 4. de verhoging van de procurementbekwaamheid van de medewerkers door middel van opleidingen


Het dienstencentrum Procurement zal de ministerraad informeren over de voortgang en realisatie van de actiepunten vermeld in de nota tegen december 2019.