28 jan 2022 17:05

Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024

De ministerraad neemt op voorstel van de staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel akte van het Federaal Actieplan administratieve vereenvoudiging 2022-2024.

Naast alle initiatieven die binnen elk respectievelijk beleidsdomein al werden of zullen worden opgestart, heeft het plan een horizontale reikwijdte en bevat het de voornaamste speerpunten op het vlak van administratieve vereenvoudiging. Het actieplan vervat de volgende elementen:

  • de versterking van de methodologische opbouw
  • de versterking van de governance op het vlak van administratieve vereenvoudiging binnen de federale overheid
  • de prioritaire projecten
  • de federale inventaris van de administratieve vereenvoudiging

De lijst van prioritaire projecten die in de loop van 2022 zullen worden opgestart bestaat uit 38 projecten. Deze projecten zullen op basis van een projectfiche worden opgevolgd en geëvalueerd door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) samen met de verantwoordelijke administraties.

De staatssecretaris zal aan de hand van een interfederale werkgroep de geboekte vooruitgang van deze projecten blijven monitoren. Voorts biedt deze werkgroep eveneens een platform voor het bespreken en beoordelen van eventueel nieuwe op te nemen projecten. Hierbij zal steeds worden gestreefd naar een maximalisatie van synergieën tussen de departementen op het vlak van administratieve vereenvoudiging.