26 aug 2021 11:00

Federaal actieplan Handicap: 145 concrete maatregelen voor meer inclusie voor personen met een handicap

Karine Lalieux, minister bevoegd voor personen met een handicap, stelde donderdag met een persbezoek aan de Brailleliga het Federaal Actieplan Handicap voor. Dit plan bevat 145 maatregelen van de federale regering die de samenleving voor personen met een handicap inclusiever moet maken (zie bijlage).

Karine Lalieux: “De strategie van de regering stelt zich tot doel om onze manier van denken over handicap radicaal te veranderen. De obstakels die personen met een handicap ervaren, in elk aspect van hun dagelijks leven, moeten geleidelijk en structureel verdwijnen. We moeten de dominante logica omkeren. Nee, het is niet aan personen met een handicap om zich aan te passen aan onze samenleving. Het is aan onze samenleving om zich aan te passen aan personen met een handicap."

Een transversale en collegiale benadering

Het federale actieplan handicap met zijn 145 maatregelen - waaronder 46 'flagship'-maatregelen - kwamen de afgelopen maanden tot stand in nauwe samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen. We werden daarbij ondersteund door belangengroepen die personen met een handicap vertegenwoordigen (zoals de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap en Unia).

Het plan is opgebouwd rond de 6 assen van het regeerakkoord. Het wijst op de obstakels waarmee personen met een handicap in België vandaag worden geconfronteerd en die hen verhinderen een zelfstandig leven te leiden waarin ze zich ten volle kunnen ontplooien. Het plan beschrijft de maatregelen die deze obstakels zullen wegnemen en die we daarvoor deze legislatuur invoeren.

De maatregelen raken alle aspecten van het leven: de coronacrisis, gezondheidszorg en sociale bescherming, werk en werkgelegenheid, toegankelijkheid, mobiliteit, bestrijding van discriminatie, participatie aan het culturele leven en sport, enz. “Het gaat niet om wat ‘maatregelen’, maar om visionair beleid dat zorgt voor meer inclusie”, stelt minister Lalieux.

Er wordt vanaf nu ook rekening gehouden met het principe van "handistreaming”. Bij elke maatregel en beslissing van de federale regering denkt men actief na over wat het effect daarvan is bij personen met een handicap.

Het is nu aan de ministers en staatssecretarissen voor de ontwikkeling en uitvoering van hun eigen maatregelen. De regering bevestigt haar engagement om van inclusie een van de speerpunten te maken van haar beleid", onderstreept minister Lalieux. “Personen met een handicap staan ​​in ons land voor bijzonder veel moeilijkheden. Ze worden geconfronteerd met meer onzekerheid dan de rest van de bevolking en hebben moeilijker toegang tot de arbeidsmarkt. Ons land heeft nog een lange weg te gaan, maar dit nieuwe actieplan is een belangrijke en essentiële stap vooruit."

Uitvoering van het federaal actieplan handicap

Het Federaal Actieplan Handicap  (2021 - 2024) werd op vrijdag 16 juli goedgekeurd door de Ministerraad.

Als minister bevoegd met personen met een handicap zal Karine Lalieux de uitvoering van dit plan coördineren. Ze zal ook zelf verschillende maatregelen uitrollen, zoals:

  • de ontwikkeling van het nieuwe actieplan voor DG Personen met een Handicap;
  • bij persconferenties van de federale regering wordt gebarentaal voorzien;
  • nadenken over de mogelijkheid om een ​​simulatietool te ontwikkelen waarmee mensen met IT/IVT vooraf kunnen nagaan en berekenen wat de gevolgen zijn voor hun uitkering en inkomen uit arbeid
  • de voortzetting van het gebruik van de Europese gehandicaptenkaart;
  • enz.

Mevrouw Lalieux zal eind 2022 een eerste rapport over de voortgang van de uitvoering van het plan presenteren. In 2024 zal ze een eindrapport indienen.

Het actieplan zal ook onder de aandacht worden gebracht bij de Interministeriële Conferentie "Handicap" om zo mogelijke synergieën tussen de verschillende deelstaten te identificeren.