18 jun 2021 17:46

Federaal actieplan: mentale veerkracht op het werk - federale ambtenaren

De ministerraad gaat akkoord met een pakket van maatregelen voor federale ambtenaren in het kader van het federaal actieplan 'Mentale veerkracht op het werk'. 

De ministerraad van 25 maart 2021 keurde een actieplan goed ter preventie van burn-out op het werk, in het kader van de huidige gezondheidscrisis. Dit plan voorziet steunmaatregelen aan werknemers uit de privé-sector, zelfstandigen en federale ambtenaren en verloopt in verschillende fasen.

Wat betreft de maatregelen ten voordele van federale ambtenaren, worden de volgende op korte termijn opgezet:

  • een pakket opleidingen voor leidinggevenden rond welzijn op het werk
  • opleidingen rond veerkracht en deconnectie voor medewerkers 
  • de aankoop van een methodologie voor teamcohesie en werken op teamniveau
  • de lancering van een app/online tool medewerkers inzicht verleent in hun eigen mentale veerkracht 
  • de verbetering van het re-integratiebeleid bijvoorbeeld bij burn-outs 
  • exitgesprekken na het vertrek van medewerkers
  • de verbetering van de interne communicatie
  • operationele ondersteuning voor bovenstaande maatregelen, onder de vorm van project managers 

Deze maatregelen zijn een aanvulling op reeds bestaande initiatieven.