20 apr 2012 19:51

Federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft de ministerraad het federaal actieplan voor administratieve vereenvoudiging 2012-2015 voorgelegd. 

Het plan verwezenlijkt de doelstelling van het regeerakkoord om de administratieve last voor ondernemingen tegen 2014 met 30% te verlagen. Het bevat een aantal projecten voor administratieve vereenvoudiging die vermeld zijn in:

De regeringsleden zullen de acties van het plan uitvoeren en het plan voortdurend bijwerken. Daarnaast zullen ze nauwlettend toezien op de beperking van administratieve lasten van reglementeringen die niet aan de ministerraad worden vooorgelegd. De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging zal om de zes maanden verslag uitbrengen over de voortgang van het plan. 

  • het regeerakkoord
  • de algemene beleidsdsnota's van de ministers
  • andere actieplannen (Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, KMO, Coperfin, eHealth)
  • plannen van de federale overheidsdiensten
  • voorstellen van de beleidscellen van de regeringsleden