28 mrt 2003 16:00

Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle.(FANC).

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle.(FANC).

Zijn aangeduid als leden van de Raad van Bestuur voor een periode van zes jaar: - Willy Deflys; - Tom Vanden Borre; - Klara De Neve. De mandaten van de volgende leden van de Raad van Bestuur worden vernieuwd voor een periode van zes jaar: - W. Bayens; - M. Jurisse; - A. Vanderspeeten. Wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het FANC: Tom Vanden Borre.