28 mrt 2003 16:00

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de dienst wordt voorgesteld een functie van directeur-generaal te schrappen en te vervangen door een functie van directeur belast met de coördinatie van de centrale diensten van het bestuur Controle. Het ontwerp voorziet tevens drie staffuncties, waaronder deze van interne audit. Het ontwerp wordt voorgelegd voor onderhandeling door de vakbonden van de openbare sector. (*) dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 6 december 2001 dat 5 functies van directeur-generaal voorzag en 5 functies van directeur.