09 mei 2003 17:00

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed met betrekking tot de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Dit ontwerp, dat reeds werd goedgekeurd door de Ministerraad (**), werd vervolgens voorgelegd aan de syndicale onderhandelingen. Deze gaven aanleiding tot een protocol van niet-akkoord. Toch wordt het ontwerp voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (**) zie bericht nr. 88 van de Ministerraad van 28 maart 2003.