23 jan 2009 10:10

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité bij het FAVV

Benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité bij het FAVV

De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van het wetenschappelijk comité bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) benoemt.

Worden benoemd als lid vanaf 25 januari 2009:

 • prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Prins Leopold Instituut voor Tropische
  Geneeskunde, Departement Diergeneeskunde
 • prof. Dr. Ir. Claude Bragard, Université Catholique de Louvain, Faculté des Sciences agronomiques
 • dr. Apr. Els Daeseleire, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie & Voeding
 • dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d'Economie Rurale, Marloie, Laboratoire d'Hormonologie
 • prof. Em. Dr. Ir. Daniël Demeyer, Universiteit Gent, Faculteit Bioingenieurswetenschappen
 • prof. Dr. Ir. Koen Dewettinck, Universiteit Gent, Faculteit Bioingenieurswetenschappen
 • prof. Dr. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde
 • prof. Dr. Lic. Lieven De Zutter, Universiteit Gent, Faculteit Diergeneeskunde
 • dr. Lic. Katelijne Dierick, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Afdeling Bacteriologie
 • dr. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Eenheid Technologie & Voeding
 • prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit Bioingenieurswetenschappen
 • dr. Dr. Hein Imberechts, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, Departement Bacteriële Ziekten
 • prof. Dr. Philippe Lheureux, Université Libre de Bruxelles, Faculté de Médecine et Ecole de Santé Publique
 • prof. Em. Dr. Lic. Guy Maghuin-Rogister, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire
 • dr. Ir. Luc Pussemier, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Direction opérationnelle Sécurité chimique de la chaîne alimentaire
 • prof. Dr. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire
 • prof. Dr. Ir. Bruno Schiffers, Faculté universitaire des sciences agronomiques Gembloux, Laboratoire de Phytopharmacie
 • prof. Dr. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de Médecine vétérinaire
 • dr. Thierry Van den Berg, Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques, Département de Pathologie des Animaux de petit élevage
 • prof. Dr. Ir. Mieke Uyttendaele, Universiteit Gent, Faculteit Bioingenieurswetenschappen
 • prof. Dr. Apr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
 • prof. Dr. Ir. Greet Vansant, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde

Het wetenschappelijk comité moet voor advies worden geraadpleegd over alle wetsontwerpen en alle ontwerpen van koninklijke besluiten die handelen over de risicoevaluatie en het risicobeheer in de voedselketen. De 22 leden zijn benoemd voor vier jaar.