20 dec 2002 16:00

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het ontwerp heeft tot voorwerp de rechten, voorschotten, retributies en administratieve geldboetes vast te leggen waarvan de opbrengst moet bijdragen tot de financiering van het Agentschap, zonder de bedragen ervan te wijzigen. Het ontwerp dient in werking te treden op 1 januari 2003 om het FAVV toe te laten over het geheel van de budgettaire middelen te beschikken die noodzakelijk zijn voor zijn werking.