16 mrt 2007 16:00

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Financiering van bloedtesten en ethische comités

Financiering van bloedtesten en ethische comités

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikels 4 en 21 van de wet van 20 juli 2006 tot oprichting van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondsheidsproducten. Het ontwerp garandeert de betaling die de ziekenhuizen verwachten om de ethische comités de taken te laten uitvoeren die hen zijn toegewezen. Daarnaast biedt het de wettelijke basis voor de betaling door het FAGG van de subsidiëring van de bloedtests NAT voor HIV1 en HCV. Die testen gebeuren op bloed bestemd voor tranfusies.