04 feb 2005 16:00

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanduiding van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanduiding van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Het Agentschap werd onder meer opgericht (*) om de bevolking en het leefmilieu te beschermen tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren. Het ontwerp verlengt het mandaat van directeur-generaal van de heer Jean-Paul Samain voor een nieuwe periode van zes jaar, vanaf 1 december 2004. (*) bij wet van 15 april 1994.