04 feb 2005 16:00

Ministerraad van 4 februari 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 4 februari, Wetstraat 16 om
11.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.