04 feb 2005 16:00

Uitbetaling aan huis van de pensioenen

De Ministerraad nam kennis van de resultaten die zijn geboekt dankzij de verschillende initiatieven om het aantal aan huis betaalde uitkeringen aan gepensioneerden of personen met een handicap te verminderen, en zo het risico van overvallen op postbodes en postkantoren te beperken.

De Ministerraad nam kennis van de resultaten die zijn geboekt dankzij de verschillende initiatieven om het aantal aan huis betaalde uitkeringen aan gepensioneerden of personen met een handicap te verminderen, en zo het risico van overvallen op postbodes en postkantoren te beperken.

Dankzij onder meer de invoering van een nieuwe standaardprocedure van betaling op rekening voor de pensioenuitkeringen, en verschillende informatiecampagnes om de voordelen van betaling op rekening in de kijker te zetten, is het aantal uitbetalingen van uitkeringen aan huis in 2004 significant gedaald. Daardoor en door de aangehouden inspanning van de politiediensten gaat zowel het aantal overvallen op postkantoren als het aantal gewapende diefstallen op postbodes in dalende lijn. Over heel 2004 tekende De Post 27 overvallen op postkantoren op, vergeleken bij 44 in 2003 (- 39 %). Daarnaast werden vorig jaar 53 postbodes overvallen tijdens hun ronde, tegenover 98 in 2003 (- 46 %). Deze cijfers mogen zeer bemoedigend worden genoemd. De komende maanden laat de regering onderzoeken welke eventuele verdere stappen kunnen worden gezet om tot nog betere resultaten te komen. De verhoogde politiewaakzaamheid wordt intussen verder gezet.