04 feb 2005 16:00

Gezondheidszorgsysteem

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van het rapport "De toekomst van het gezondheidszorgsysteem waarborgen - Zorgverstrekkers en instellingen, patiënten, verzekeringsinstellingen, overheid: Verantwoordelijke actoren en partners".

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad akte van het rapport "De toekomst van het gezondheidszorgsysteem waarborgen - Zorgverstrekkers en instellingen, patiënten, verzekeringsinstellingen, overheid: Verantwoordelijke actoren en partners".

Dit rapport bestaat uit een actieprogramma betreffende de responsabilisering van de actoren van het gezondheidszorgsysteem. Het geeft de krachtlijnen aan van het beleid inzake het goed gebruik van de middelen en maakt een inventaris op van de acties die in het verleden reeds werden ondernomen en van die welke tijdens deze legislatuur zullen worden verdergezet en ontwikkeld. De Ministerraad heeft de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ermee belast dit rapport over te maken aan het Parlement en regelmatig de elementen van de uitvoering van dit rapport mee te delen.