04 feb 2005 16:00

Nieuwe loopbanen bij Financiën

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de FOD Financiën en de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit (*) houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de FOD Financiën en de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit (*) houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen.

Het ontwerp betreft de invoering van de nieuwe loopbanen in de niveaus B, C en D binnen de FOD Financiën en de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën. (*) van 5 september 2002.