04 feb 2005 16:00

Wetenschappelijk comité FAVV

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Het Wetenschappelijk comité bestaat uit ten hoogste 20 deskundigen die advies geven en materies onderzoeken, waarvoor het FAVV bevoegd is. De vorige mandaten liepen tot 24 januari 2005. De Ministerraad benoemde volgende leden: - Dr. Ir. Vincent Baeten, Centre wallon de recherches agronomiques Gembloux - Prof. Dr. Ir. Dirk Berkvens, Prins Leopold Instituut voor tropische geneeskunde, Departement diergeneeskunde - Prof. Ir. Claude Bragard, Université catholique de Louvain, Faculté des sciences agronomiques - Prof. Em. Dr. Paul Daenens, Katholieke universiteit Leuven, Faculteit farmaceutische wetenschappen - Prof. Dr. Georges Daube, Université de Liège, Faculté de médecine vétérinaire - Prof. Dr. Stefaan De Henauw, Universiteit Gent, Vakgroep maatschappelijke gezondheidskunde - Prof. Dr. Ir. Johan Debevere, Universiteit Gent, Faculteit landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen - Dr. Lic. Philippe Delahaut, Centre d'Economie rurale Marloie, Laboratoire d'hormonologie - Prof. Dr. Ir. Claude Deroanne, Faculté universitaire de sciences agronomiques Gembloux, Unité de technologie des industries agro-alimentaires - Dr. Lic. Katelijne Dierick, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid voedselketen en leefmilieu, Wetenschappelijk instituut volksgezondheid - Prof. Dr. Rik Ducatelle, Universiteit Gent, Faculteit diergneeskunde - Dr. Lic. Lieve Herman, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor landbouwkundig onderzoek - Prof. Em. Dr. Ir. André Huyghebaert, Universiteit Gent, Faculteit landbouwkundige en toegepaste biologische wetenschappen - Dr. Hein Imberechts, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Dr. Ir. Luc Pussemier, Servie publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques - Prof. Ir. Bruno Schiffers, Faculté universitaire de sciences agronomiques Gembloux, laboratoire de phytopharmacie - Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège, Faculté de médecine vétérinaire - Dr. Olivier Toussaint Facultés universitaires Notre Dame de Paix Namur, Unité de recherche en biologie cellulaire - Prof. Em. Dr. Jan Van Hoof, Universiteit Gent, Faculteit voor diergeneeskunde - Prof. Dr. Carlos Van Peteghem, Universiteit Gent, Faculteit farmaceutische wetenschappen