04 feb 2005 16:00

Gebouw civiele bescherming

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed, voor de bouw van een gemeenschappelijk administratief en logistiek complex voor de diensten van de brandweer van de stad Hasselt en de eenheid van de civiele bescherming voor de provincie Limburg.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een samenwerkingsakkoord goed, voor de bouw van een gemeenschappelijk administratief en logistiek complex voor de diensten van de brandweer van de stad Hasselt en de eenheid van de civiele bescherming voor de provincie Limburg.

Het gaat om een samenwerkingsakkoord tussen de Regie der gebouwen en het Autonoom Gemeentebedrijf van de stad Hasselt. Dankzij de gezamenlijke huisvesting zullen de operationele diensten van de civiele bescherming en de stedelijke brandweerdiensten nauwer kunnen samenwerken. Een gecoördineerde aanpak van de veiligheidsdiensten biedt immers voordelen op operationeel en organisatorisch vlak, zoals: - de centralisatie van het crisiscentrum - het hulpcentrum 100 - de relatie tussen brandweer en civiele bescherming - de organisatie en de communicatie bij interventies - het op elkaar afstemmen van oefenprogramma's - het uitschakelen van dubbele voorzieningen. Voor de inplanting koos de Regie der Gebouwen een terrein langs de grote ring van Hasselt, op een oever van het Albertkanaal, ter hoogte van de nieuwe gevangenis. Alle mogelijke interventiezones zijn van daar uit snel bereikbaar. De Regie der Gebouwen zal de volledige leiding van het project op zich nemen en optreden in naam en voor rekening van de Federale Overheid en van het Autonoom Gemeentebedrijf van de stad Hasselt. Er werd voor de verdeling van de bouwkosten een verdeelsleutel voorzien.