04 feb 2005 16:00

Illegale groeistimulatoren

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, nam de Ministerraad kennis van een nota aangaande de illegale groeistimulatoren en randfenomenen. (*)

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, nam de Ministerraad kennis van een nota aangaande de illegale groeistimulatoren en randfenomenen. (*)

De Ministerraad ging akkoord met de voorstellen die het gebruik van verboden groeistimulatoren in de fokkerij en de vetmesterij moeten bestrijden. De voorstellen houden verband met: - de fabricage en de distibutie van illegaal gebruikte stoffen, en meer bepaald de precursoren - het toezicht op de productieketen door de besturen - de wetenschappelijke analyses - de internationale samenwerking - de opsporing en de vervolging van overtredingen De Ministerraad bevestigde ook het belang van de strijd tegen de illegale groeistimulatoren. Hij gaf ook de Interdepartementale Coördinatiecel voor de Controle op de Voedselveiligheid de opdracht tegen eind 2005 verslag uit te brengen over de uitvoering van de aanbevelingen. (*) op basis van de conclusies van het conclaaf van Ittre op 23-25 juni 2004.