04 feb 2005 16:00

Lichte voertuigen voor Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop in drie schijven van maximum 620 lichte voertuigen 4 X 4 en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een opdracht in onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de aankoop in drie schijven van maximum 620 lichte voertuigen 4 X 4 en 180 ballistische beschermingskits met aanverwante materiëlen en prestaties en open overeenkomst voor technische ondersteuning.

Binnen de Land- en Medische componenten dienen verschillende opdrachten door middel van een licht tactisch voertuig uitgevoerd te worden: - bevelvoering; - verbindingen; - snel transport van personeel en materieel; - verkenningen; - patrouilles en escorten; - ontplooiing van telecommunicatiemiddelen (alleen Landcomponent). Bij de Luchtcomponent zijn de mogelijke opdrachten onder andere: - "Defence Operations" (bewakings-, verbindings- en controleopdrachten en opdrachten van bescherming van installaties en sleutelpersoneel); - deelname aan buitenlandse operaties (Deployable Operating Base). Al deze opdrachten vereisen het gebruik van een licht, tactisch en tamelijk snel voertuig, dat bovendien over goede alle-terrein capaciteiten beschikt.