04 feb 2005 16:00

Moderniseringsplan Coperfin

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de lijst van informatiseringsprojecten goed die moeten bijdragen tot de modernisering van de FOD Financiën in het kader van het ICT-vijfjarenplan 2005 voor de uitvoering van Coperfin.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad de lijst van informatiseringsprojecten goed die moeten bijdragen tot de modernisering van de FOD Financiën in het kader van het ICT-vijfjarenplan 2005 voor de uitvoering van Coperfin.

Deze opdrachten hebben hoofdzakelijk betrekking op de implementatie van nieuwe softwaresystemen en op de beveiliging van de ICT-infrastructuur van de FOD Financiën. De Ministerraad ging eveneens akkoord met de aankondiging van twee overheidsopdrachten met betrekking tot de implementatie van een datawarehouse en een geïntegreerd verwerkingssysteem Patrimoniale documentatie bij de FOD Financiën.