04 feb 2005 16:00

Humanitaire ontmijning

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de Belgische deelname aan het testprogramma dual sensor in het kader van het ITEP (International Test & Evaluation Program).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de Belgische deelname aan het testprogramma dual sensor in het kader van het ITEP (International Test & Evaluation Program).

Dit programma heeft als doel om onderzoek en ontwikkeling in het kader van humanitaire ontmijning te coördineren en te steunen. ITEP lanceert in 2005 een evaluatieprogramma van een Brits multi-sensordetector, waarvan de ontwikkeling werd gefinancierd door de Europese Unie. De kosten voor de deelname van twee Belgen aan dit project worden gedragen door het fonds dat door Canada aan ITEP ter beschikking werd gesteld. Het personeel dat deelneemt aan dit testprogramma dient onder het statuut "bijstand buiten het nationaal territorium" te vallen.