04 feb 2005 16:00

Openbare investeringen 2005

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, stemde de Ministerraad ermee in, om de eerste schijf van 25%, berekend op grond van de begrotingskredieten 2005, vrij te geven.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, stemde de Ministerraad ermee in, om de eerste schijf van 25%, berekend op grond van de begrotingskredieten 2005, vrij te geven.

Het gaat om de eerste schijf van 25% voor de departementen en voor de Regie der Gebouwen voor de periode jaunari - maart 2005, in het kader van het federaal programma van de openbare investeringen 2005.