04 feb 2005 16:00

Gelegenheidsarbeid in de landbouwsector

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector.

Het ontwerp regelt het bijhouden van de vereiste sociale documenten met betrekking tot de tewerkstelling van gelegenheidspersoneel in de landbouwsector. Het verlengt dus de regeling van bovenvermeld koninklijk besluit met ingang van 1 januari 2005. Deze verlenging waarborgt de continuïteit van de gelegenheidsarbeid in de landbouwsector. (*) dat de regeling van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de seizoens- en gelegenheidsarbeid in de landbouwsector verlengt.