04 feb 2005 16:00

Retributie apotheker

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk Besluit goed, tot wijziging van de basis waarop de retributie van de apotheker op de vergoede geneesmiddelen wordt berekend. (*)

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk Besluit goed, tot wijziging van de basis waarop de retributie van de apotheker op de vergoede geneesmiddelen wordt berekend. (*)

In het koninklijk besluit (*) is voorzien dat de retributie die de apotheker aan het RIZIV stort, de basis vermindert waarop het RIZIV zijn terugbetaling berekent. Uit de praktijk en uit ramingen van de inningen van de retributiemaatregel blijkt, dat het de tussenkomst van het RIZIV zelf is, die verminderd is. Huidig besluit past de reglementering aan. In mei 2004 is een specifieke tussenkomst van de ziekteverzekering ingevoerd voor de contraceptie voor jongeren onder de 21 jaar. De reglementering die de berekeningsbasis van de retributie vastlegt, wordt aangepast om hiermee rekening te houden. (*) koninklijk besluit van 29 maart 2002.