27 mrt 2009 13:00

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Benoeming van een regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Benoeming van een regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat mevrouw Nele Roobrouck benoemt als regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), ter vervanging van de heer Pierre Tonon.

Het FANC beschermt de bevolking, de werknemers en het leefmilieu tegen de gevaren van ioniserende stralingen.