01 jul 2011 16:35

Federaal agentschap voor nucleaire controle

Verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van het FANC

Verlenging van het mandaat van de directeur-generaal van het FANC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het mandaat van de heer Willy De Roovere als directeur-generaal van het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) verlengt.

De heer De Roovere wordt directeur-generaal ad interim van het FANC vanaf 1 september 2011 voor zes maanden of tot zijn opvolger wordt benoemd.