15 apr 2005 17:00

Federaal coördinatiecomité

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, nam de Ministerraad kennis van het verslag van de commissie over de kandidaturen voor de functie van Lid bij het Federaal Coördinatiecomité (*).

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Werk, nam de Ministerraad kennis van het verslag van de commissie over de kandidaturen voor de functie van Lid bij het Federaal Coördinatiecomité (*).

Met ingang van 1 mei 2005 stelt men volgende personen aan: - mevrouw Dalida Pinciotti, als lid van het federaal coördinatiecomité; - de heer Hugo Verwimp - mevrouw Martine Poncelet en - de heer Julien Loyens, als secretaris van het federaal coördinatiecomité. (*) opgericht bij de wet van 3 mei 2003.