24 feb 2006 16:00

Federaal coördinatiecomité

Benoeming leden van het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

Benoeming leden van het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude

De Ministerraad benoemt mevrouw Indra Brisart en mevrouw Tania Baete als lid van het Federaal Coördinatiecomité voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude Ze worden gedetacheerd en blijven onderworpen aan het administratief en geldelijk statuut van hun openbare dienst. De kandidaten werden geselecteerd op basis van de resultaten van het onderzoek van hun geschiktheid en motivatie.