28 mrt 2003 16:00

Federaal EDP 2000-2006

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten, voor het begrotingsjaar 2003, van een reeks projecten in het kader van het "Federaal EDP 2000-2006", het Europees actieprogramma voor de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid en de consolidering van de werkgelegenheid.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten, voor het begrotingsjaar 2003, van een reeks projecten in het kader van het "Federaal EDP 2000-2006", het Europees actieprogramma voor de verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid en de consolidering van de werkgelegenheid.

De overeenkomsten met betrekking tot het begrotingsjaar 2003, werden afgesloten met universiteiten en andere instellingen die bevoegd zijn inzake verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid. Deze projecten vormen geen nieuwe uitgaven maar zijn enkel een uitvoering van de begroting 2003, zoals deze werd gestemd.