04 apr 2003 17:00

Federaal Kenniscentrum

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, benoemde de Ministerraad de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, benoemde de Ministerraad de algemeen directeur en de adjunct algemeen directeur van het Federaal Kenniscentrum.

X werd benoemd tot algemeen directeur en Y werd benoemd tot adjunct algemeen directeur. Beide personen behoren niet tot dezelfde taalrol.