31 jan 2003 16:00

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, stemde de Ministerraad ermee in om twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over te maken aan de Raad van State, voor advies binnen de maand.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, stemde de Ministerraad ermee in om twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over te maken aan de Raad van State, voor advies binnen de maand.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, stemde de Ministerraad ermee in om twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg over te maken aan de Raad van State, voor advies binnen de maand.