25 nov 2005 16:00

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Financiering van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Financiering van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De Minsterraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2005. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid. Oorspronkelijk werd het bedrag ten laste van het RIZIV bepaald op 6.391.035 euro. Met het oog op de naleving van de Maastricht norm besliste de regering om het te financieren netto saldo globaal te verminderen met 1.500.000 euro. Het bedraagt nu dus 4.891.000 euro. De Raad van bestuur van het kenniscentrum heeft de aanpassing van het budget 2005 goedgekeurd. Het ontwerp is aan de Raad van State overgemaakt.