19 mei 2010 13:10

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De minsterraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de bedragen vastgelegd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2009 en 2010.  
Het bedrag voor rekening van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is vastgesteld op 2.469.066,12 euro voor 2009 en 6.971.280 euro voor 2010. 

De Raad van bestuur van het kenniscentrum heeft de bedragen goedgekeurd. 
De  twee ontwerpen van koninklijk besluit die de ministerraad hierover goedkeurde worden ter ondertekening aan het staatshoofd voorgelegd.