01 jun 2011 17:58

Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg

Financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de financiering van de administratiekosten die het RIZIV in 2011 aan het  Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg moet betalen. Het bedrag is hetzelfde als in 2010.