18 sep 2008 11:44

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg

Vaststelling van de beheerskosten die het RIZIV moet betalen voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg in 2007

Vaststelling van de beheerskosten die het RIZIV moet betalen voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidzorg in 2007

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit  goedgekeurd dat het bedrag van de administratiekosten die het RIZIV moet betalen voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2007 vastlegt op 4.820.893 euro.