24 okt 2003 17:00

Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorgen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, vertrouwde de Ministerraad aan het " Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorgen " de opdracht toe de gegevens te definiëren die nodig zijn om een gezondheidsbeleid uit te bouwen dat in verband staat met de medische ongevallen en die nodig zijn om een budgettaire evaluatie van een nieuwe voorziening ter vergoeding van de medische fouten en de therapeutische risico's mogelijk te maken. (*)

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, vertrouwde de Ministerraad aan het " Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorgen " de opdracht toe de gegevens te definiëren die nodig zijn om een gezondheidsbeleid uit te bouwen dat in verband staat met de medische ongevallen en die nodig zijn om een budgettaire evaluatie van een nieuwe voorziening ter vergoeding van de medische fouten en de therapeutische risico's mogelijk te maken. (*)

Deze opdracht zal binnen een termijn van maximum 90 dagen gerealiseerd zijn. Twee acties zullen gelijktijdig worden uitgevoerd: de inzameling van de door het "Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorgen" gedefinieerde gegevens en de bepaling van de politieke keuzes en strategieën, waarvan de parameters in termen van budgettaire weerslag zullen worden geëvalueerd. Er zal een werkgroep worden opgericht die aan het Federaal Kenniscentrum werkhypotheses zal voorleggen. (*) zoals voorzien in het regeerakkoord