06 jul 2012 18:09

Federaal plan gendermainstreaming

De ministerraad neemt kennis van het federaal plan over gendermainstreaming dat minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet voorstelde.

Het federaal plan over gendermainstreaming heeft als doel de genderdimensie te integreren in 40 beleidslijnen om bepaalde ongelijkheden tussen man en vrouw te vermijden of bij te sturen. Het plan werd opgesteld door een interdepartementale coördinatiegroep  die uit vertegenwoordigers van de FOD's, POD's en van de beleidscellen van de regeringsleden bestaat. De regeringsleden zullen elk de dimensie gender toepassen in twee beleidsvoorstellen die verband houden met sociaal-economische hervormingen.