23 dec 2004 16:00

Federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, nam de Ministerraad kennis van het evaluatieverslag van de uitvoering van het Federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon (2004-2007).

Op voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, nam de Ministerraad kennis van het evaluatieverslag van de uitvoering van het Federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon (2004-2007).

Het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferisch ozon (*) omvat een beknopte beschrijving van de relevante milieuproblemen, een actieplan per sector en manieren om het plan uit te voeren en te evalueren. Het evaluatieverslag heeft als doel na te gaan hoe de uitvoering van het plan in 2004 is gevorderd. De Ministerraad heeft de FOD Leefmilieu de opdracht gegeven de oprichting van verscheidene werkgroepen te stimuleren die voorzien zijn in het plan, met dien verstande dat elke Minister verantwoordelijk blijft over de beslissingen genomen binnen zijn bevogdheid.