09 mei 2003 17:00

Federaal Planbureau

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad akkoord met de aanrekening van 35.000 euro ten laste van de begroting 2003 van de Kanselarij van de Eerste Minister van de kosten gepaard gaande met de meting van de administratieve lasten uitgevoerd door het Federaal Planbureau.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de Ministerraad akkoord met de aanrekening van 35.000 euro ten laste van de begroting 2003 van de Kanselarij van de Eerste Minister van de kosten gepaard gaande met de meting van de administratieve lasten uitgevoerd door het Federaal Planbureau.

Het betreft een overeenkomst met het Federaal Planbureau (*) omtrent de metingen - door middel van een enquête - van de administratieve lasten en dit ten behoeve van de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV). (*) van 2 april 2003.