12 feb 2010 10:47

Federaal programma van de openbare investeringen

Vrijmaking van de eerste schijf van het programma voor openbare investeringen 2010

Vrijmaking van de eerste schijf van het programma voor openbare investeringen 2010

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet beslist de eerste schijf van 25% van het federale programma van de openbare investeringen voor 2010 vrij te geven voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen. 

De ministerraad heeft ook beslist de regels en de procedure van het investeringsprogramma te behouden.