29 nov 2002 17:00

Federaal programma van de openbare investeringen

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, ging de Ministerraad a kkoord met de vrijgeving van de vierde schijf van het federaal programma van de openbare investeringen 2002, voor de periode november-december 2002.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, ging de Ministerraad a kkoord met de vrijgeving van de vierde schijf van het federaal programma van de openbare investeringen 2002, voor de periode november-december 2002.

De laatste jaren werden de vastleggingskredieten voor het federaal programma van de openbare investeringen vrijgemaakt in periodieke schijven van drie maand, volgens een percentage van 25% per schijf. Enkel de vastleggingskredieten van de departementen zijn betrokken bij de vrijmaking van het investeringsprogramma en de vrijmakingspercentages zijn cumulatief. Voor de eerste negen maanden van 2002 werd het federaal programma van de openbare investeringen vrijgegeven ten belope van 40% voor de departementen en 75% voor de Regie der Gebouwen. Gelet op de huidige onzekere toestand zal de vrijgeving van de vierde schijf voor alle departementen beperkt worden tot 20% in plaats van de gebruikelijke 25% (en 100% voor de Regie der Gebouwen: beslissing Ministerraad 25/3/2002).