19 dec 2020 06:48

Federale dotaties 2020 voor de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende verschillende dotaties toegekend aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones, om de werking van de lokale politie in 2020 te ondersteunen.

Het gaat om de toekenning van:

  • de federale basisdotatie 2020 voor de politie en de bepaling van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2021
  • de bijkomende federale dotatie
  • de federale dotatie voor uitrusting voor de handhaving van de openbare orde ten gunste van de lokale politie
  • de federale dotatie Salduz
  • de sociale toelage

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.