15 jul 2022 19:09

Federale maatregelen van het nationaal actieplan tegen racisme

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz de federale maatregelen van het nationaal actieplan tegen racisme goed.

In 2001 ondertekende België de Verklaring van Durban en verbond zich ertoe een nationaal plan tegen racisme te ontwikkelen. Nu wordt, in overeenstemming met het regeerakkoord en in samenspraak met alle relevante actoren, een interfederaal actieplan opgesteld.

Het nationale plan tegen racisme zal een gemeenschappelijk deel (met transversale assen) en verschillende maatregelen bevatten, waarin elke regering haar deel onafhankelijk van de andere entiteiten ontwikkelt.

De federale maatregelen hebben betrekking op de bevoegdheden van de federale regering en zullen, evenals de bijlagen van de gewesten en gemeenschappen, een onderdeel zijn van het nationale actieplan tegen racisme.

Het opstellen van de federale maatregelen is het resultaat van een proces van overleg met de civiele samenleving en de institutionele actoren in de strijd tegen racisme. De acties die in deze federale maatregelen opgenomen zijn, hebben als doel om op een gecoördineerde en gestructureerde wijze te handelen tegen racisme. Om racisme doeltreffend te bestrijden, voorzien deze federale maatregelen in een tweeledige aanpak: enerzijds structurele sociale verandering door preventie, opleiding en bewustmaking, en anderzijds bescherming en steun voor de potentiële slachtoffers van racisme.