16 jan 2014 17:11

Federale mobiliteit bij de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat meer synergie moet creëren tussen de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die ervan afhangen.

Het beheer van de aanvragen voor vrijwillige mobiliteit van de administratieve en technische statutaire personeelsleden van de POD Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die van de ene naar de andere willen overstappen wordt op een geïntegreerde en vlottere manier georganiseerd. Het beheer van de aanvragen, die aan Selor worden gericht, wordt overgedragen naar de stafdienst Personeel & Organisatie van de POD Wetenschapsbeleid, die onmiddellijk de aanvragen kan vergelijken met de vacatures. De verwerkingstermijn en het aantal administratieve documenten worden zo kleiner.