18 okt 2019 17:11

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès akte van de monitoringrapporten van het risico op overschrijding van de personeelskredieten op basis van mei 2019.

Het gaat om de resultaten van:

  • de enveloppes primaire uitgaven van de FOD's en POD's
  • de instellingen van openbaar nut en andere diensten met dotatie
  • de openbare instellingen van sociale zekerheid
  • de federale politie
  • Defensie