19 jan 2024 17:16

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand akkoord met omzendbrief nr. 731 in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Omzendbrief nr. 731 specificeert de richtlijnen met betrekking tot de organisatie van de risicomonitoring in 2024 en de referentiewaarden van de personeelsenveloppen voor alle federale organisaties. De publicatie van deze omzendbrief maakt het mogelijk om de personeelskosten op te volgen binnen de gestelde budgetgrenzen.